Aktualności

04.09.2023r. (poniedziałek) Msza św. w Kaplicy w Dobryniu Dużym - godz. 9.30 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 w Szkole Podstawowej w Dobryniu Dużym - godz. 10.00
Wpis dodany: 01 Wrzesień 2023
W dniach 23-25.05.2023 r. odbędzie się Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i języka obcego.
Wpis dodany: 22 Maj 2023
W bieżącym roku szkolnym rozpoczynamy realizację Programu "Laboratoria Przyszłości" w Szkole Podstawowej w Dobryniu Dużym.
Wpis dodany: 05 Październik 2022
01.09.2022r. (czwartek) Msza św. w Kaplicy w Dobryniu Dużym - 9.15 Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 w Szkole Podstawowej w Dobryniu Dużym - 10.15
Wpis dodany: 30 Sierpień 2022
Drodzy Uczniowie, Rodzice! Wiosenna przerwa ??wi?teczna trwa od 14.04.2022 r. do 19.04.2022r. W szkole widzimy si? 20.04.2022r. Mi??ego odpoczynku i Weso??ych ??wi?t!
Wpis dodany: 14 Kwiecień 2022
Drodzy Rodzice i Dzieci! Od do 27 lutego 2022 b?d? trwa??y ferie zimowe. Zadbajcie, aby by??y one aktywne i bezpieczne. Kilka cennych rad znajdziecie m.in. klikaj?c w poni??sze linkami:
Wpis dodany: 12 Luty 2022
Zapraszamy do udzia??u w konkursie matematycznym organizowanym przez nowy serwis edukacyjny Mathematics.live Konkurs adresowany jest do uczni??w szk???? podstawowych i ??rednich oraz do student??w i os??b doros??ych.Organizatorzy przygotowali zagadnienia o zr????nicowanym poziomie trudno??ci.Udzia?? w konkursie jest w 100% bezp??atny. Konkurs rozgrywany jest w dniach 21.01 - 27.03.2022 r. Najlepsi mog? liczy? na cenne nagrody rzeczowe!
Wpis dodany: 23 Styczeń 2022
Z okazji Roku Batalion??w Ch??opskich Szko??a Podstawowa w Dobryniu Du??ym organizuje Konkurs o Batalionach Ch??opskich. Konkurs adresowany jest do uczni??w klas 5-8 naszej szko??y. Zadanie konkursowe polega na rozwi?zaniu Testu Wiedzy w dniu 9 grudnia 2021 r. Dla trzech najlepszych uczni??w przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe. ZAPRASZAMY!
Wpis dodany: 09 Listopad 2021
Szko??a Podstawowa w Dobryniu Du??ym przyst?pi??a do akcji edukacyjnej ??Lekcja o Funduszach Europejskich VI? organizowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Ten bezp??atny projekt skierowany jest do uczni??w i nauczycieli ze szk???? podstawowych klas 6-8 z pi?ciu wojew??dztw Polski Wschodniej.
Wpis dodany: 30 Wrzesień 2021
Szanowni Rodzice uczni??w szk???? podstawowych i ponadpodstawowych Kontynuuj?c dzia??ania informacyjno-edukacyjne dotycz?ce szczepie?? dzieci i m??odzie??y, Wojewoda Lubelski oraz Lubelski Kurator O??wiaty serdecznie zapraszaj? na spotkanie informacyjne w formie on-line w dniu 22 wrze??nia 2021 r. o godz. 16.00. W wydarzeniu we??mie udzia?? Pani prof. dr hab. Agnieszka Szuster-Ciesielska z Katedry Wirusologii i Immunologii UMCS w Lublinie.
Wpis dodany: 20 Wrzesień 2021
Przejdź do archiwum
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 134352
Projekt i wykonanie: Orange Computers